hr en

Services

 Usluga se definiraju kao aktivnost ili korist koju jedna strana možeponuditi drugoj, koja je stvarno neopipljiva i koja ne rezultira u vlasništvubiločega materijalnog. Usluga je "umjetnost pridobivanja i zadržavanjapotrošača i dobiti uz stvaranje zadovoljstva potrošača" (Kotler).

Usluge su "proizvodi" koji ne predstavljaju materijalna dobra.Snjima se stvara korist za kupca koju on ne može uskladištiti (spremiti nabilo koji način). Usluge se moraju potrošiti u trenutku njihove"proizvodnje".