hr en

NC

NC

NC - program držača alata za strojnu obradu, kolica, ormari, ladičari, police, stalci, za razne vrste alata (VDI, ISO, HSK, Capto, Morse konus)  zatvoreni ili otvoreni, sa kliznim ili rasklopnim vratima, za alatnice ili radionice


Fami NC