hr en

Hidraulični alati, zatezači i ključevi za vijke

Hidraulični alati, zatezači i ključevi za vijke

Osim hidrauličnih izvlakača serije BMZ u nekoliko formi i sila povlačenja od 6 do 23 t, YALE nudi i seriju YHP sa povlačnim silama od 10 do 50 t. Nadalje u ponudi su i hidraulične razupore, sjekači lanca, testna oprema za dizaličnu opremu.

Posebno poglavlje čine hidraulični i mehanički moment ključevi i zatezači sa multiplikatorima i velikim izborom udarnih ključeva.