hr en

Hidraulična oprema

Hidraulična oprema

Karakteristika COLUMBUS McKINNON hidrauličnog programa su radni pritisci do 700 bara. Takav pritisak garantira jednostvno i sigurno generiranje najviših sila. Unatoč tome jedinice ostaju kompaktne lako prenosive i jednostavne za upotrebu. Visokotlačni sustavi ovog tipa mogu se koristiti u standardnim servisnim i montažnim radovima iz dana u dan gotovo bez ograničenja.


Hidraulični program se sastoji od: hidrauličnih cilindara jedno i dvo-radnih, ručnih, nožnih, električnih ili pneumatskih hidrauličnih pumpi, hidrauličnih napojnih jedinica, ventila, pribora i hidrauličnih alata poput izvlakača, dizalica, hidrauličnih preša, testne opreme ili hidrauličnih zatezača vijaka.

Korištenje ove opreme moguće je u raznim industrijskim granama poput teške industrije, rudarstva, brodogradnje, čeličnih konstrukcija, strojne proizvodnje, građevine i mnogim drugim.